Categorieën

Welke categorieën vuurwerk zijn er?

Er zijn vier categorieën vuurwerk, ingedeeld naar hoe hoog het gevarenrisico is.

 • Categorie F1: vuurwerk met zeer weinig gevaar (voorheen fop- en scherts vuurwerk)
 • Categorie F2 : vuurwerk met weinig gevaar (geschikt voor particulier gebruik)
 • Categorie F3: vuurwerk met middelmatig gevaar (meestal alleen bestemd voor professioneel gebruik)
 • Categorie F4: vuurwerk dat veel gevaar oplevert en uitsluitend bestemd is voor professioneel gebruik.

Vrijhandelsverkeer binnen europa

CE-vuurwerk De Europese regelgeving is als volgt:
lidstaten mogen het in de handel brengen van pyrotechnische artikelen die voorzien zijn van een CE-markering niet verbieden, beperken of belemmeren De bepalingen van deze regel laten onverlet dat lidstaat mogen omwille van de openbare orde of veiligheid, of omwille van milieubescherming maatregelen nemen om het bezit, gebruik en/of de verkoop aan het grote publiek van vuurwerk van de categorieën F2 en F3, pyrotechnische artikelen voor theatergebruik T1 en T2, En overige pyrotechnische artikelen P1 en p2. te verbieden of te beperken.(Categorie F4 is in heel Europa officieel niet toegestaan voor de consument)

CE-vuurwerk De Europese regelgeving is als volgt:
lidstaten mogen het in de handel brengen van pyrotechnische artikelen die voorzien zijn van een CE-markering niet verbieden, beperken of belemmeren De bepalingen van deze regel laten onverlet dat lidstaat mogen omwille van de openbare orde of veiligheid, of omwille van milieubescherming maatregelen nemen om het bezit, gebruik en/of de verkoop aan het grote publiek van vuurwerk van de categorieën F2 en F3, pyrotechnische artikelen voor theatergebruik T1 en T2, En overige pyrotechnische artikelen P1 en p2. te verbieden of te beperken.(Categorie F4 is in heel Europa officieel niet toegestaan voor de consument)

Welk vuurwerk is veilig?

Aan al het vuurwerk zit risico, daarom is het belangrijk alleen goedgekeurd
consumentenvuurwerk te kopen bij erkende verkooppunten en de gebruiksaanwijzing
goed te lezen. U herkent goedgekeurd vuurwerk aan:

 • een Nederlandse gebruiksaanwijzing.
 • dat u het alleen op 29, 30 en 31 december kunt kopen. Valt een van deze dagen op een zondag? Dan mag vuurwerk ook worden verkocht op 28 december.
 • de aanduiding ‘geschikt voor particulier gebruik’.
 • een vermelding of afbeelding die duidelijk maakt welke effecten u kunt verwachten van het soort vuurwerk.
 • de naam, de handelsnaam (of handelsmerk) en de naam en plaats van de vestiging van de fabrikant en de importeur (of handelaar).
 • het toegekende artikelnummer en productiejaar.
 • CE-markering op nieuw vuurwerk.

Vervoer vuurwerk over de weg

Voorafgaand aan het vervoer van vuurwerk over de weg, het spoor of de binnenwateren in Nederland is het verplicht om het te melden bij het ILT.

Checklist vuurwerk

Het vervoer van consumentenvuurwerk moet voldoen aan de eisen van het ADR. Met consumentenvuurwerk wordt vuurwerk bedoeld van klasse 1.4G (UN0336) en 1.4S (UN0337). Bij vervoer tot een bepaalde maximale hoeveelheid netto explosief gewicht kan gebruikt gemaakt worden van een gedeeltelijke vrijstelling van het ADR. De grens hiervoor is een netto explosief gewicht van 333 kg van de klasse 1.4G. Vuurwerk van de klasse 1.4S mag onbeperkt
meegenomen worden onder deze gedeeltelijke vrijstelling.
In onderstaande checklisten vindt u een overzicht van de eisen waaraan het transport van consumentenvuurwerk moet voldoen. De eerste checklist kan gebruikt worden voor vervoer onder de gedeeltelijke vrijstelling van het ADR. De andere is voor volledige toepassing van het ADR.

Eisen binnenverpakking vuurwerk

Het ADR schrijft voor dat vuurwerk moet worden verpakt volgens verpakkingsinstructie P135. Hierin staat dat de stof (in dit geval het vuurwerk) moet worden verpakt in een samengestelde verpakking die bestaat uit een binnenverpakking en een buitenverpakking. Daarnaast moeten de verpakkingen voldoen aan de algemene en de bijzondere verpakkingsvoorschriften. Bij het onderwerp verpakken, te vinden onder ‘voorschriften voor
vervoer’ vindt u hierover meer informatie. Met betrekking tot binnenverpakking van vuurwerk neemt de inspectie het volgende standpunt in:

 • de binnenverpakking moet het artikel geheel omsluiten
 • als artikel wordt aangemerkt, het voorwerp dat wordt verkocht
 • de binnenverpakking moet zodanig zijn dat de ontplofbare stof zich niet in de buitenverpakking
  kan verspreiden.

Voorbeelden van binnenverpakkingen die niet voldoen aan deze eisen zijn batterij/combinaties waarop alleen één (groen) velletje papier ligt of vuurwerkbommen waarvan de bol/cilinder wel, maar de lont niet, is ingepakt.

Vanaf 1 juli 2012 gaat de inspectie repressief optreden als de binnenverpakking ontbreekt of niet voldoet aan de voorschriften. Het gevolg hiervan kan zijn dat het vervoer wordt opgehouden totdat voldaan wordt aan de wet- en regelgeving. Ook kan er een proces-verbaal worden opgemaakt.

Checklist vuurwerk

Het vervoer van consumentenvuurwerk moet voldoen aan de eisen van het ADR. Met consumentenvuurwerk wordt vuurwerk bedoeld van klasse 1.4G (UN0336) en 1.4S (UN0337).

Bij vervoer tot een bepaalde maximale hoeveelheid netto explosief gewicht kan gebruikt gemaakt worden van een gedeeltelijke vrijstelling van het ADR. De grens hiervoor is een netto explosief gewicht van 333 kg van de klasse 1.4G. Vuurwerk van de klasse 1.4S mag onbeperkt meegenomen worden onder deze gedeeltelijke vrijstelling.

In onderstaande checklisten vindt u een overzicht van de eisen waaraan het transport van
consumentenvuurwerk moet voldoen. De eerste checklist kan gebruikt worden voor vervoer onder de gedeeltelijke vrijstelling van het ADR. De andere is voor volledige toepassing van het ADR.